Kálmán rendelő

Tömés és Betét készítése

Napjainkban az igényes, ápolt megjelenés, magabiztos fellépés nélkülözhetetlen velejárója egy szép mosoly. Pszichológiai kutatások kimutatták, hogy a rendezetlen, ápolatlan, elszíneződött, hiányos fogú személyek frusztráltabbak, fellépésük kevésbé magabiztos, mosolyogni kevésbé mernek. Továbbá egy állásinterjún a munkáltató, akár tudat alatt, sokkal gyakrabban választ egészséges mosolyú egyént az adott munkakör betöltésére, mint ennek ellenkezőjét. A növekvő esztétikai igényeknek megfelelően ma már nem csupán orvosi szempontból korrekt tömés, pótlás elkészítése a cél, hanem a maximális esztétikai szempontok figyelembe vétele is.

Barázdazárás során a frissen ( max. 0.5 éven belül) előtört maradó fog rágófelszíni barázdáinak speciális tömőanyaggal történő lezárását végezzük , előzetes preparálás/fúrás nélkül. Azoknak a gyermekeknek ajánljuk, akiknek már a tejfogaikban jelentős mennyiségű szuvasodás jelentkezett. Kisebb szuvasodások kezelését töméssel végezzük. Ilyenkor a szuvas foganyag eltávolítását és az üreg megfelelő előkészítését követően, a páciens fogszínével színazonos tömőanyagot használunk.

Amennyiben a szuvasodás adott méretet ölt, tanácsos betéttel ellátni az adott fogat. Betét lehet onlay/ inlay, attól függően, hogy az adott fog csücskeit bevonja, vagy sem. Ennek során előkészítjük a fogat, majd pontos lenyomat alapján a technikus készíti el az adott pótlást. Készülthet speciális kompozitból, kerámiából, aranyból. Megfelelő indikáció és előkészítés mellett az adott fog hosszabb távú konzervatív ellátását szolgálja,mint egy egyszerű tömés.